Órarend
Órarend
|

Évköszöntő 2014

Nézzük, hogyan hatnak a bolygók 2014-ben a társadalomban és a magánéletben általában!

2014-ben a Jupiter bolygó a Rák jegyében tartózkodik július 16-ig.
Útját már 2013. június 26-án megkezdte ebben az érzékeny, lelkiségre hangolt jegyben.

2014 évköszöntő

Hatása felébreszti meghittség és intimitás iránti vágyunkat. Családunk jóléte kiemelkekedően fontossá válik. A családiasság és az odatartozás keresése, a gyermekvállalási kedv támogatása, kicsi, védelmező közösségek gyarapodása várható. Ezek hiánya – különösen a Rák hangoltságú embereknél frusztrációt okoz.

A hazájukat elhagyók különösen átérzik az idegenséggel járó kirekesztettséget, még akkor is, ha céljaik érdekében kénytelenek meghozni ezt a döntést ideiglenes vagy végleges jelleggel.

A közéletben a nemzeti érzésekre építő gondolatok és szlogenek termékeny talajra találnak.

Mivel a Jupiter kiterjeszti azon jegyek jellemzőit, melyben tartózkodik, arra késztet, hogy kifejezzük igényünket a szeretetre és a szívünkre hallgassunk. A tudattalan vágyak felszínre törnek, az elfojtott érzések látványosan kirobbannak.

A Szaturnusz a Skorpió jegyében támogatja a Jupitert, hiszen a vizes háttérenergia mély érzelmi elkötelezettséget kölcsönöz a Sors bolygójának. A Skorpió jegyének köszönhetően felismerjük tetteink rejtett mozgatórugóit, és rossz esetben a ránk szakadó kiszolgáltatottságot.

A Szaturnusz a Skorpióban nem ismer félmegoldásokat és hazugságot. Megismertet a realitással mind az üzleti életben, mind a magánszférában. Rendet tenni az anyagi, érzelmi és szellemi összefonódásokban - könyörtelen őszinteséggel és kíméletlenséggel – ezt igényli minden szinten.

Felszínre kerül játszmáink és vállalásaink valódi ára – amit fizetünk a biztonságért vagy a kockázatokért.

Halaszthatatlan feladat szembesülni a világot fenyegető energiaválsággal, ökológiai problémákkal, és a gazdasági krízis nyomán keletkező társadalmi feszültségekkel.

Ebben igazi szövetségese a Szaturnusznak a Bakban járó Plútó. A jegyben 2008 év végén kezdte meg haladását, és 2023-ig nem is hagyja el. Van még időnk felkészülni a jegyváltásra, és nem kétséges, hogy nagy robajjal lép majd át 9-10 év múlva a forradalmi Vízöntőbe.

A Plútó igen feszült kapcsolatban van a Kos jegyében tartózkodó Uránusszal. A Kos tüzes, versengő, harcos energiája és az Uránusz elektromos feszültséggel, kiszámíthatatlansággal társuló

kapcsolata robbanékony elegyet alkot. Mindez kvadrátban, feszült viszonyban áll a Bak Plútóval.

Egymásnak feszül a hagyományos és az új, a megtartó és a függetlenedő, a hierarchikus rend és a forradalmi hév, a nagy társadalmi különbségek és igazságtalanságok ellen fellépő lázadó akarat.

Mégis, összességében, a Rák Jupiter, a Skorpió Szaturnusz, és a Bak Plútó szövetsége egyelőre konszolidált keretek között tartja a Kos Uránuszt. Ez az időszak kedvez a valós értékekre épülő életvitel megalapozására, és a felkészüléshez. Várhatóan 2023-tól egy új spirituális és gazdasági értékekre épülő világra ébredünk.